Elektrik sistemləri

Texnoloji avadanlıqlarının elektrik hissələrinin, şəbəkənin təmirinin, modernləşdirilməsinin və istismarının təmin edilməsi;
Elektrik qurğularının və avadanlıqlarının diaqnostikasının həyata keçirilməsi;
Elektrik şəbəkələrinin istismara buraxılma zamanı test sınaqlarının aparılması;
Tikinti obyektlərinin enerji təchizatının təmin edilməsi;
Elektrik şəbəkə kabellərinin və kabel kanallarının çəkilməsi;
Müəssisələrdə elektrik kabellərinin və naqillərin izolyasiyasının gərginliyə qarşı müqavimətinin ölçülməsi;
Elektrik panellərinin yığılması və montaj olunması;
İşıqlandırma sistemlərinin yığılması və quraşdırılması;

Layihələr