Sistem inteqrasiyası

Səs sistemləri – konfrans salonu, anons həlləri;
Mərkəzi TV sistemləri;
Telekommunikasiya sistemləri;
İT şəbəkə infrastrukturu.

Layihələr