Tərəfdaşlar
Sentra QSC 10 il ərzində 35 Sifarişçinin 300-dən çox layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihə və xidmətlərimizi reallaşdırmaq üçün dünyada 100-ə yaxın tərəfdaşla əməkdaşlıq edirik.