Avtomatika Sistemləri

Texnoloji Proseslərin Avtomatlaşdırılması;
Yanğın-qaz siqnalizasiya və Yanğınsöndürmə sistemləri;
Qəza-dayanma sistemləri;
Qaz Paylama Stansiyaları;
Avtomatik Qazpaylayıcı Qurğular (qazlift quyuları üçün);
Kompressor Stansiyası Avtomatlaşdırılması;
Energetika Sistemlərinin Avtomatlaşdırılması;
PLC proqramlaşdırılması;
SCADA və DSC sistemləri üçün verilənlər bazası və proqram təminatının tətbiqi;
GSM/GPRS, M2M, IoT və digər texnologiyalarından istifadə etməklə Smart həllər (Bina avtomatikası, Şəhər və Küçə işıqlandırma sistemləri)
Elektron cihaz və qurğuların təmir və sazlanması.

Layihələr