Diaqnostika

Müxtəlif ölçülü  (60÷168 mm) qazma borularının DS1 Cat 5 standartına uyğun tam inspeksiya olunması;
Hər növ metalın divar qalınlığının dəqiq təyin edilməsi;
Neft-mədən avadanlıq və alətlərinin yoxlanması;
Bütün növ qaynaq birləşmələrinin yoxlanması;
Müxtəlif təyinatlı seperatorların, çənlərin və s. yoxlanması;
Müxtəlif ölçülü burazların yoxlanması;
Müxtəlif ölçülü neft və qazma qüllələrinin sınağı.

Layihələr