GPS monitorinq
  • Nəqliyyat vasitələrinin izlənməsi;
  • Nəqliyyat parkının idarə edilməsi;
  • Sürətə nəzarət, xəbərdarlıq sistemi;
  • İoT və sənaye həlləri.
Layihələr