Mexanika

Müxtəlif təzyiqli neft və qaz qurğularının istehsalı;
Yüksək təzyiqli hidravlik məsafədən idarəetmə sistemlərinin istehsalı;

Layihələr