Texniki Xidmət
•    Hidravlik çəki indikatorlarının təmiri və yoxlanması;
•    Təzyiq Transformatorların təmiri və dərəcələnməsi;
•    Texniki Manometrlərin təmiri və yoxlanması(Qliserinli);
•    Membranlı İcraedici mexanizmin(MNM D№50) təmiri;
•    Hidravlik və Pnevmatik qurğularda impuls boruların cəkilməsi;
•    Eletron çəki indikatorlarının yoxlanması;
•    LLB-160 indikatorlarının təmiri və yoxlanması;
•    Avtomatik yanğın aşkar etmə və söndürmə sistemlərinin sazlanması;
•    AQZU debit qurğularına servis xidmətinin göstərilməsi; 
•    Elektrik intiqallı siyirtmələrinin quraşdırılması və sazlanması, işə buraxılması
•    Avtomatik Qazpaylayıcı qurğuların yıgılması (QPS);
•    Odorant qurğularının yığılması təmiri və sazlanması;
•    Tubinq işləri.
Layihələr