Energetika sistemləri

Texnoloji avadanlıqlarının elektrik hissələrinin, şəbəkənin təmirinin, modernləşdirilməsinin və istismarının təmin edilməsi;
Elektrik qurğularının və avadanlıqlarının diaqnostikasının həyata keçirilməsi;

Elektrik avadanlıqlarının təmir edilməsi;

Elektrik avadanlıqlarına servis xidmətinin həyata keçirilməsi;

Elektrik şəbəkələrinin layihələndirilməsi;
Tikinti obyektlərinin enerji təchizatının təmin edilməsi;
Elektrik şəbəkə kabellərinin və kabel kanallarının çəkilməsi;

Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və sazlanma işlərinin görülməsi;

Elektrik panellərinin layihələndirilməsi;
Elektrik panellərinin yığılması və montaj olunması;

İşıqlandırma sistemlərinin layihələndirilməsi;
İşıqlandırma sistemlərinin yığılması və quraşdırılması;

İldırımötürücülərin, torpaqlama sistemlərinin quraşdırılması;

Partlayış təhlükəli zonalarda istifadə olunan texniki qurğuların və avadanlıqların İEC 60079 standartına görə seçilməsi;

Partlayış təhlükəli zonalarda elektrik kabellərinin və avadanlıqlarının beynəlxalq standarta (İEC 60079) uyğun quraşdırılması;

Partlayış təhlükəli zonalarda sertifikatlı (CompEx) mütəxəssislər tərəfindən inspeksiya işlərinin aparılması.

Layihələr